Köpvillkor

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även årlig dröjsmålsränta med 20% från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer..

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Ångerrätt

Vedkedjan tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Vedkedjan hämtar ej ut paket mot postförskott eller hämtar varan på något utlämningsställe. Vill kund använda sin ångerrätt skall Vedkedjan kontaktas på telefon 0707799379 eller via mail info@vedkedjan.se.

Du har inte ångerrätt om:
Varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, är specialtillverkad eller om förseglingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Garantier och service

Vedkedjan beviljar våra produkter 12 månaders garanti från och med leveransdagen. Vid yrkesmässig användning är garantin 6 månader. Garantin ersätter defekter som härrör till råmaterial, konstruktion och tillverkning frånsett defekter i komponenter som klassas som slitdelar. På basis av garantin ersätts maskinens eller apparatens defekta del med en ny eller av garantigivaren reparerade del. Garantin gäller inte fel som härrör sig från vårdslöshet, felaktigt bruk eller lagerhållning, felaktig installation samt felaktig eller bristfällig service. Produktens tillverkare ansvarar inte för följdeffekter av skador på produkten eller ekonomiska förluster som orsakas av dem.

Personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Dataförordningen (GDPR) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara. Vid beställning över 4900 kr exklusive moms, skickas produkten fraktfritt.

Ej mottagna leveranser
Har du valt leverans så körs beställningen ut till dig. För ej mottagna varor görs ett nytt utkörningsförsök alt returneras till oss. För leveranser med extra utkörning alt retur förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för extra utkörning, returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 159 kr.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du sända eller lämna tillbaka varan till oss.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.