Vägen från staden till effektiv vedproduktion

Det hela började för många år sedan vid flytt från Göteborgs centrum till en skogsfastighet 3 mil norrut. I huset slogs Elpatronen av och det började produceras ved. Ved skulle göras med såg och yxa, bra träning för kroppen och mycket frisk luft. Snart upptäcktes att denna teknik tog lång tid och det fanns mycket annat som behövdes göras på en gård. Det investerades i en kap och en klyv. Strävan efter produktionseffektivitet och att minska antalet arbetsmoment gjorde att en kombinerad traktordriven kap o klyv med transportör med hög kapacitet köptes.

Efter insikt om att fler var i samma vedproduktionssituation så påbörjades resor för att besöka och testa olika tillverkare av effektiva vedmaskiner. Man märkte snabbt att de stora volymerna ved från en effektiv vedmaskin behövde samlas upp direkt från transportören. Här är nätsäckar det bästa alternativet med tanke på effektivitet och enkelhet. Nya resor gjordes till kostnadseffektiva kvalitetstillverkare av säckar i Asien. Vi upptäckte snabbt att kvaliteten på veden blir bättre när den inte hamnar på marken, utan direkt i luftiga vedsäckar och torken påbörjas.

Designen på vedsäckarna har utvecklats för olika behov. Småsäckar för sommarstugan och grillkvällar, större säckar för stativ, bigbags med öglor för att fyllas på pallgafflar, med eller utan bottenöppning, för maxvolym på transportflak, med regn/snöskydd för utomhustorkning av ved året runt.

  • Effektiv vedproduktion är tanken bakom utvecklingen av produkter och service från Vedkedjan.
  • Testad kvalitet: Vedkedjan besöker, testar och utvecklar själv sina produkter utifrån en kvalitetsstandard.
  • Stora volymer och bra priser: Tack vare stora försäljningsvolymer och låga overheadkostnader har Vedkedjan mycket konkurrenskraftiga priser.
  • Inga mellanhänder: Vedkedjan säljer direkt till slutkund utan några mellanhänder som lägger på kostnader. Vedkedjan har en klar prispolitik.
  • Bra leverantörer: Vedkedjan har utvärderat, besökt och testat många produkter från olika tillverkare av vedmaskiner, vedsäckar och stativ för att jobba med de bästa tillverkarna.
Arvid och getter
Tillverkning av vedsäckar
Vedkedjan Arvid Eld