Kort ved torkar snabbare än lång ved. Fukten tränger ut 10-15 gånger snabbare genom ändved jämfört med långsidan. Näver och bark kapslar in fukten och klyvningen påskyndar torkningen väsentligt. Fler klyvningar ger veden större exponerings yta av luft och snabbare tork, även i eldstaden brinner veden bättre med högre verkningsgrad.

Vedkedjans vedsäckar är tillverkade med väv för bästa ventilation som skapar förutsättningar till snabbt eldningsklar ved. Nätsäckarna är lättarbetade till rätt form och volym med våra säckstativ för snabbt och ergonomisk arbete. Alla Vedkedjan vedsäckar är UV-stabiliserade.

Om ved packas löst i vedsäck tidigt på våren med god luftcirkulation, kan på bara 2 dygn fukthalten sjunka från 45% till 35%. Väntar man ytterligare tre veckor kan vedsäckens innehåll vara nere på 20% vilket som man brukar ange som minimikrav för torr ved. Nedan tabell visar björkveds fukthalt vid torkning under våren utomhus med regnskydd.

Löst packad ved, god ventilationLöst packad ved, lite ventilationTätt packad ved, lite ventilation
Start43%43%43%
3 veckor
20%
24%
30%
6 månader17%18%
24%